dilluns, 13 d’agost de 2018

Regal de Hondures


"Antigament en temps de fosca ses persones es guiaven per ses estrelles. A Hondures vivim en foscor i ens guiem per ses estrelles, aquesta estrella que ens orienta cap a Jesús, com ja va fer amb els tres mags d'orient.
En aquest camí hem vist d'aprop sa violència, sa injustícia, sa exclusió... i davant açò ens rebel·lem, no volem acceptar que esteim condemnats a viure en sa foscor.
En aquest camí d'avegades acompanyem a famílies i al.lots, d'altres ens sentim acompanyats per persones que ens estimen...
S'estrella amb els 5 punts també simbolitzen els 5 eixos de Paso a Paso: feminisme, bon tracte, defensa dels bens naturals, educació, i no violència."
( Escrit per n´Oscar Gonzalez, missioner laic)

dilluns, 16 de juliol de 2018